Anna Maria van Hest (1828-1908)

80 jaar
 

dochter van Adrianus van Hest (Adriaan) en Cornelia Walschots
echtgenote van Johannes Peter Stalpers

Vermeldingen

  • te Alphen & Riel, is geboren op 1 februari 1828 19.00 uur te Alphen & Riel (Huis 114 wijk B).
    • aangever: haar vader Adriaan van Hest
    • aangever: Cornelis Jacobus van Gorp
  • wonende te Tilburg, is overleden op 21 juni 1908 07.00 uur te Tilburg.
    • aangever: Josephus Levens
    • aangever: haar zoon Vincentius Stalpers

ja

00043 JR


Woonplaatsen

  in 1828     geboorte     Alphen & Riel     Huis 114 wijk B
  tussen 1900 en 1910     vermelding woonplaats     Tilburg     K 1300
  in 1908     overlijden     Tilburg    

Bronnen

- Geboorte-akte
- overlijdensakte + bidprentje
1900/1910 - Tilburg Bevolkingsregister

Copyright © 2020, A.H.T. Cools-Jansen